Samoodečet

Jste-li naším  zákazníkem  v kategorii Domácnost či Maloodběratel, prostřednictvím tohoto formuláře máte možnost zaslat nám aktuální stav plynoměru/elektroměru (stav ke změně ceny, změně dodavatele, periodický odečet, kontrolní odečet a mimořádné vyúčtování s fakturací).

Adresa odběrného místa:

Stav
Přidat soubory...
Přetáhněte soubory na toto místo
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že poskytnutí jeho výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro účely vyřízení jeho žádosti v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Veškeré další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
Ověření

* Povinné pole

(1) kontrolní odečet - bude zohledněn ve fakturaci, nevyvolá však vystavení řádné/mimořádné fakturace.

(2) odečet ke změně ceny - je možné nahlásit pouze 3 pracovní dny od změny ceny. V případě nesplnění tohoto termínu bude údaj zadán jako kontrolní odečet k datu zadání na www stránky Pražské plynárenské, a.s.

(3) odečet ke změně dodavatele - bude zohledněn ve fakturaci spojené s realizací změny dodavatele a je možné jej nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů po realizaci změny dodavatele.

(4) periodický odečet (fakturační) - je odečet, který je prováděn 1 x ročně, a to dle stanovené odečtové trasy.

(5) o odečet pro mimořádné vyúčtování může být požádáno pouze k poslednímu dni kalendářního měsíce a musí být nahlášen nejpozději 3 pracovní den v měsíci. O mimořádné vyúčtování v distribučních zónách společností E.ON Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a PRE Distribuce, a.s., je možné požádat pouze k 31.12. daného kalendářního roku.