ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ

Prostřednictvím tohoto portálu máte možnost podat žádost o připojení k distribuční soustavě v kategorii Domácnost nebo Maloodběratel.

Žádost je nutné podat v těchto případech:

- při zřizování nové plynovodní přípojky na pozemek

- při osazení nového plynoměru (byt, dům, provozovna)

- při rozšíření odběrného plynového zařízení (nové plynové spotřebiče),

- při změně výkonu (výměna plynových spotřebičů za spotřebiče s jiným výkonem).

Kategorií Domácnost se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván zemní plyn sloužící pro osobní účely příslušníků její domácnosti s ročním odběrem do 630 000 kWh tj. 60 000 m3 zemního plynu.

Kategorií Maloodběratel se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván zemní plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh tj. 60 000 m3 zemního plynu.

Odběratelem se stane žadatel po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

Podle Vašeho rozhodnutí, jaké kategorii odpovídá Vaše žádost o odběr zemního plynu, vyplňte následující formulář.

Formulář zde